Cysylltwch / Contact

Rydwi'n ddylunydd llawrydd, gan weithio'n bennaf ar ddeunydd printiedig, o lyfrau i gylchgronnau, pecynnu a chardiau busnes. Mae profiad eang o weithio ar ddeunydd dwyieithog ac addasiadau rhyngwladol; dwi'n gweithio yn Gymraeg a Saesneg, a hefyd yn medru ychydig o Ffrangeg. Sgroliwch lawr i weld rhai samplau o 'ngwaith. / I'm a freelance designer, working mainly on printed products, from books to magazines, packaging and business cards. I have extensive experience of working bilingually and on international adaptations; I work in Welsh and English, and also have some knowlege of French. Scroll down to see some examples of my work.

Submit
Thank you!
Back to Top