Clawr ar gyfer nofel hanesyddol gan Jane Blank, wedi ei seilio ym mhlasdy Nanteos. Cyfuniad o ddarlunio ac addasu ffotograffau i greu delwedd gyfansawdd. / 
Book cover design for a historical novel by Jane Blank, set in Nanteos mansion. A combination of pencil drawing and photography to create a composite image.
Clawr wedi ei ddylunio ar gyfer nofel gyntaf Sarah Reynolds /
Book cover designed for Sarah Reynolds' first novel
Argraffiad clawr caled a ddyluniwyd o glawr i glawr, yn cynnwys ysgrifau a cherddi ar sail darluniau gan Philip Huckin / 
Hardback publication, designed from cover to cover, including essays and poems around the illustrations of Philip Huckin
Back to Top