Clawr wedi ei ddylunio ar gyfer nofel gyntaf Sarah Reynolds /
Book cover designed for Sarah Reynolds' first novel
Argraffiad clawr caled a ddyluniwyd o glawr i glawr, yn cynnwys ysgrifau a cherddi ar sail darluniau gan Philip Huckin / 
Hardback publication, designed from cover to cover, including essays and poems around the illustrations of Philip Huckin
Back to Top